Služby

Nabízíme služby v oblasti stavebních prací, dopravy a přepravy nadměrných nákladů. Na trhu působíme již od roku 1990.

Nákladní doprava

Disponujeme mnoha typy vozidel, díky kterým lze přemístit širokou škálu nákladů. Naše nákladní doprava Vám pomůže přemístit zeminu, suť, štěrk, písek a další materiály. Nadměrná doprava je Vám k dispozici pro přepravu strojů, objemných nádrží, konstrukcí, betonárek.

Zemní práce

Nabízíme veškeré úkony od drobných zemních prací, jako jsou výkopy základů pro RD až po náročné zemní práce a rozsáhlé terénní úpravy. Konkrétně se zaměřujeme na: 

Odpady, třídění, recyklace

Naše společnost se snaží poskytované služby nabízet komplexně, proto jednou ze specifických činností je také ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů.

Písky, štěrky

V nabídce širokého spektra frakcí použitelných ve všech oblastech stavebního materiálu máme zkušenosti již od roku 1995. Zaměřujeme se na:

  • Drcené a těžené kamenivo
  • Lomový a záhozový kámen
  • Různé druhy písků a štěrkopísků

S nabízenými službami máme bohaté zkušenosti. V sekci reference si můžete prohlédnout fotografie z vybraných stavebních prací