Odpady, třídění, recyklace, svoz bioodpadu

Naše společnost se snaží poskytované služby nabízet komplexně, proto jednou ze specifických činností je také ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů.

Co všechno je možné recyklovat?

  • Odpad z demolic budov
  • Odpad z demolic vozovek a jiných objektů

Recyklát poté slouží jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů.

Pro recyklaci využíváme moderní technologie, díky které jsme schopni vypracovat zakázku na vysoce profesionální úrovni :

  • Drcení stavebních materiálů (suť, beton, železobeton) a nerostů v lomech probíhá středním čelisťovým mobilním primárním a recyklačním drtičem Resta 600. Tento drtič je vybaven pásovou váhou a dvoupólovým magnetickým separátorem.
  • Třídění stavebních materiálů a nerostů v lomech (přírodní kamenivo, písky, štěrky, výkopové zeminy) zajistíme mobilním hrubotřídičem nebo třídičem Powerscreen.

Proč si vybrat právě nás?

Chceme Vám usnadnit práci, proto se můžete rozhodnout, zda bude odpad recyklován v místě demolice nebo k recyklaci převezen. Recyklace stavebního odpadu je poté prováděna mobilní recyklační linkou a následně mechanicky upravena drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňovala vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

V čem se lišíme od konkurence?

Díky rozsáhlému a modernímu vybavení dokážeme všechny úkony spojené s recyklací stavebního odpadu (odvoz materiálu, přepravu strojů) vykonávat vlastní technikou, čímž zajistíme větší efektivnost provedení zakázky.

Jaký je postup při oslovení naší společnosti?

K Vaší zakázce budeme přistupovat zcela individuálně a profesionálně. Zajistíme Vám efektivní, ekonomické a ekologické řešení recyklace stavebního odpadu tím nejmodernějším vybavením. Kontaktujte nás pro zjištění nezávazné cenové nabídky.